Untitled Document
Untitled Document

Để thực hiện vụ thẩm định giá giá trị tài sản vô hình, Công ty chúng tôi nghiên cứu sử dụng  các tiếp cận từ thị trường, trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp đủ hồ sơ tài liệu thì sẽ sử dụng thêm các tiếp cận từ thu nhập.

1.         Nội dung của cách tiếp cận từ thị trường:

a.       Giá trị của tài sản vô hình cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào việc so sánh, phân tích thông tin của các tài sản vô hình tương tự có giá giao dịch trên thị trường. Lựa chọn và phân tích chi tiết đặc điểm, tính tương đồng của tài sản vô hình so sánh với tài sản vô hình cần thẩm định giá, cụ thể:

-            Các quyền liên quan đến sở hữu tài sản vô hình;

 -     Các điều khoản về tài chính liên quan đến việc mua bán, hoặc chuyển giao quyền sử dụng;

-            Lĩnh vực ngành nghề mà tài sản vô hình đang được sử dụng;

-            Yếu tố địa lý, khu vực ảnh hưởng đến việc sử dụng tài sản vô hình;

-            Các đặc điểm ảnh hưởng đến tuổi đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình;

-         Các đặc điểm khác của tài sản vô hình. Thẩm định viên sử dụng ít nhất 03 tài sản vô hình tương tự để so sánh. Trường hợp chỉ thu thập được thông tin của 02 tài sản vô hình tương tự đã được giao dịch trên thị trường thì kết quả thẩm định giá từ cách tiếp cận thị trường chỉ được dùng để kiểm tra, đối chiếu với kết quả thẩm định giá có được từ cách tiếp cận khác.

b.      Thông tin tham khảo khi áp dụng cách tiếp cận từ thị trường:

-             Giá giao dịch thành công, giá chào bán, giá chào mua... của tài sản vô hình tương tự với tài sản vô hình cần thẩm định giá.

-            Địa điểm và điều kiện thị trường tại thời điểm xảy ra giao dịch, động cơ của người mua và người bán, các điều khoản thanh toán cũng như các yếu tố khác liên quan tới giao dịch.

-            Các mức điều chỉnh cần thiết đối với các mức giá và hệ số điều chỉnh để phản ánh sự khác biệt giữa tài sản vô hình cần thẩm định giá và các tài sản vô hình tương tự để so sánh.

c.       Trường hợp áp dụng cách tiếp cận từ thị trường:

-            Khi có thông tin về tài sản vô hình tương tự được giao dịch hoặc được chuyển giao quyền sử dụng hoặc có thị trường giao dịch;

-            Khi cần đối chiếu kết quả với các phương pháp thẩm định giá khác.

2.         Cách tiếp cận từ thu nhập:

Cách tiếp cận từ thu nhập sẽ được sử dụng khi khách hàng cung cấp đủ hồ sơ để đơn vị thẩm định giá có thể ước tính Lợi nhuận kỳ vọng, chi phí tiết kiệm được và các dòng thu nhập trong tương lai tạo ra cho doanh nghiệp khi sử dụng tài sản vô hình và không sử dụng tài thẩm định giá.

2.1.         Nội dung cách tiếp cận từ thu nhập

Cách tiếp cận từ thu nhập xác định giá trị của tài sản vô hình thông qua giá trị hiện tại của các khoản thu nhập, các dòng tiền và các chi phí tiết kiệm do tài sản vô hình mang lại.

Cách tiếp cận từ thu nhập gồm ba phương pháp chính là: phương pháp tiền sử dụng tài sản hình, phương pháp lợi nhuận vượt trội, phương pháp thu nhập tăng thêm.

2.2.         Các dòng thu nhập

Tài sản hình có thể tạo ra các dòng thu nhập thông qua việc sử dụng tài sản vô hình, sở hữu tài sản vô hình (ví dụ: thông qua việc thu tiền sử dụng tài sản vô hình), hoặc hạn chế sử dụng tài sản vô hình. 

Ví dụ về trường hợp tài sản vô hình có thể đóng góp vào dòng thu nhập thông qua việc hạn chế sử dụng tài sản vô hình là: Người sở hữu tài sản vô hình là một phần mềm máy tính nâng cấp quyết định trì hoãn, chưa tiến hành thương mại hóa phần mềm nâng cấp này để không ảnh hưởng đến giá trị của phần mềm tương tự phiên bản trước đó đang được bán trên thị trường.

Khi tiến hành thẩm định giá tài sản vô hình, tùy vào mục đích thẩm định giá, có thể phân tích: dòng thu nhập từ việc sử dụng tài sản vô hình đối với người sử dụng tài sản vô hình, dòng thu nhập từ việc thu tiền sử dụng tài sản vô hình đối với người sở hữu tài sản vô hình, hoặc cả hai dòng thu nhập trên.

2.3.         Tỷ suất chiết khấu

Tỷ suất chiết khấu theo phương pháp thu nhập cần phản ánh được giá trị biến đổi theo thời gian của tiền tệ và các rủi ro liên quan tới thu nhập từ tài sản vô hình cần thẩm định. Tỷ suất chiết khấu được ước tính thông qua các thông tin từ thị trường của các tài sản vô hình tương tự, có thể là tỷ suất sinh lời trung bình của loại tài sản đó trên thị trường. Tỷ suất chiết khấu đối với dòng tiền được tạo ra bởi tài sản vô hình cần thẩm định giá thường cao hơn chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC) (do chứa đựng nhiều rủi ro hơn) và thấp hơn tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). Riêng đối với các tài sản vô hình có giá trị chiếm đa số trong tổng giá trị của doanh nghiệp đang sử dụng tài sản vô hình đó, có thể cân nhắc sử dụng (WACC) của doanh nghiệp để làm tỷ suất chiết khấu.

2.4.          Phương pháp lợi nhuận vượt trội

a.                 Nội dung của phương pháp:

Phương pháp lợi nhuận vượt trội ước tính giá trị của tài sản vô hình trên cơ sở chênh lệch giữa các khoản lợi nhuận có được của một doanh nghiệp khi sử dụng và khi không sử dụng tài sản vô hình này.

Trong phương pháp lợi nhuận vượt trội, giá trị tài sản vô hình được ước tính trên cơ sở chênh lệch của giá trị hiện tại của hai dòng tiền chiết khấu trong trường hợp tài sản vô hình cần thẩm định giá được sử dụng để tạo ra thu nhập vượt trội cho chủ thể và trong trường hợp chủ thể không sử dụng tài sản vô hình cần thẩm định giá.

b.                Thông tin cần có để áp dụng:

Một số hoặc tất cả các thông tin sau cần được cân nhắc trước khi áp dụng phương pháp lợi nhuận vượt trội:

-            Lợi nhuận kỳ vọng, chi phí tiết kiệm được và các dòng thu nhập trong tương lai tạo ra cho một doanh nghiệp khi sử dụng tài sản vô hình và không sử dụng tài sản vô hình.

-               Tỷ suất chiết khấu phù hợp để dự báo thu nhập trong tương lai.

 

Ngày: 08/10/2018

Trang: 1
Bài viết khác
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
HÀ NỘI
Mr.VỸ: 024 3944 8105
Email : vynb.vinacontrol@gmail.com
Mr.TUỆ: 024 3944 9533
Email : tritue.bui@gmail.com
------------------------------
ĐÀ NẴNG
Mr.MINH: 0913402566
Email : minh245@gmail.com
------------------------------
TP.HỒ CHÍ MINH
Mrs.NHUNG: 08 3931 7972
Email :
Mr.PHẤN: 08 3931 7976
Email : vinacontroltdg@vnn.vn
------------------------------
Video clip

Số lượt truy cập
Số người online: 2
Tổng truy cập: 857685
                                              CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VINACONTROL
                                                      Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội
                                                    Điện thoại: 04. 3944 6897/ 04.3944 9533 - Fax: 04. 3943 4043

                                                                             Email: vncpv@vinacontrol.com.vn * Website: vinacontrolpv.vn